De gemeenteraad

De “wensen en bedenkingen” rond het verkopen van de Koeheuvels en ander vastgoed, worden momenteel besproken in de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug. Alle beschikbare stukken en momenten van vergaderingen rond deze kwestie zijn hier te vinden op de website van de gemeente:

https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/4/Raadsvoorstellen/592827


Vergaderingen:

31-08-2020 Beeldvorming vergadering, hier terug te zien:

https://heuvelrug.notubiz.nl/bijeenkomst/749509/Avond%20van%20de%20raad%2031-08-2020

Het onderwerp “vastgoed” start op 2 uur en 34 minuten.
Highlights:
– Er worden diversie voorstellen gedaan, o.a. dat natuurgebieden enkel aan natuurorganisaties of aan eigenaren van aangrenzend landgoed verkocht mogen worden. Dit laatste vinden veel inwoners van Maarn geen goede optie; wanneer eigenaren van aangrenzend landgoed Peppelenk de Koeheuvels kopen vreest men dat de Koeheuvels spoedig zouden worden afgesloten.
– Hierdoor werd het voorstel gedaan om behoud van huidige functie op te nemen in de verkoopvoorwaarden. Dit zou kunnen waarborgen dat de Koeheuvels vrij toegankelijk blijven.
– Er is gesproken over het behoud van functie als honden losloopgebied. Het is op het moment van de vergadering niet duidelijk of de Koeheuvels een officieel losloopgebied zijn, of een gedooggebied. De wethouder voelt er enkel wat voor om alleen de officiële gebieden te behouden.
Een van de raadsleden vraagt de wethouder om bepaalde toezeggingen vast te leggen in bijv. een memo, maar de wethouder gaat hier niet op in.
Hierdoor zijn de Koeheuvels dus nog niet beschermt.

Na afloop van deze vergadering is er contact geweest vanuit ons (reddekoeheuvels.nl) met verschillende raadsleden die het opnamen voor de Koeheuvels of de natuurgebieden in het algemeen. Er gaat een motie komen om de natuurgebieden beter te beschermen, maar moties kunnen worden afgewezen. Om hen te helpen de Koeheuvels te beschermen, zijn wij dit initiatief begonnen waarbij wij als burgers kunnen laten merken hoe belangrijk de Koeheuvels voor ons zijn.

28-9-2020 19:30 Oordeelvorming vergadering. Deze moet nog plaatsvinden. Als wij als inwoners en andere natuurliefhebbers de Koeheuvels willen redden, moeten we vóór deze vergadering actie ondernemen. Teken de petitie: https://petities.nl/petitions/red-de-koeheuvels?locale=nl

9-10-2020 19:30 Besluitvorming vergadering.